Công ty TNHH
Công nghệ & Dịch vụ Tân Minh
HOTLINE
0984 084 786
Giờ làm việc
08:00 - 17h15

BLOG POSTS

HỆ THỐNG GÁ KẸP DÀNH CHO SCAN 3D

Khi đo quét 3D thường sử dụng các điểm dán và dán lên chi tiết cần đo làm tham chiếu cho các thiết bị đo. Với mỗi chi tiết cần đo quét cần dán các điểm lên trước quá trình quét và gỡ các điểm này ra sau ki hoàn thành quá trình đo quét.

Dựa trên thực tế như vậy Hãng cung cấp thiết bị gá kẹp DK của CHLB Đức đã đưa ra 1 giải pháp tối ưu hóa giúp quá trình đo quét trở nên nhanh chóng hơn: Thay vì dán trực tiếp các điểm dán lên các chi tiết cần đo quét, các điểm dán có thể dán lên các phần tử đặc biệt trên hệ thống gá kẹp của DK.

  • » Các phần tử hỗ trợ cho các điểm đo lên tới 31 bề mặt , được gọi là gá tham chiếu (Target Base)
  • » Gá tham chiếu có kích thước S, M và L để đo các điểm có kích thước khác nhau tùy thuộc vào tiêu cự của máy quét
  • » Gá tham chiếu được gắn bằng các kết nối vít tích hợp đơn giản hoặc bằng phiên bản từ tính
  • » Sử dụng bộ gá kẹp OCTOFIX cho các mẫu thử nghiệm nhỏ và đặt đồng thời các đế đích dưới dạng vệ tinh xung quanh thành phần được quét
  • » Các cánh tay có khớp nối TurnStop như các khớp kẹp 3D cố định tối đa cho mọi vị trí có thể thay đổi cố định của các gá tham chiếu trong không gian 3D
  • » Các Gá tham chiếu này có thể kết hợp cùng các bộ gá của DK SWA39, SPANNFIX PRO và ECO, QUADERFIX, OCTOFIX và căn chỉnh chúng trong không gian 3D

 TẢI TÀI LIỆU VỀ HỆ THỐNG GÁ KẸP CỦA DK DÀNH CHO SCAN 3D