Công ty TNHH
Thiết bị Công nghệ & dịch vụ Tân Minh
Số điện thoại
024 320 55016
Giờ làm việc
08:30 - 17h30

Werth ShaftScope

Công nghệ quét tích hợp với trục quay để đo chính xác nhất các phôi hình trụ.

Shaft Scope

Design of Werth ShaftScope

shaftscope-design-1024x681